Jumaat, 27 Februari 2015

Kemahiran Pragmatik: 0 - 6 TahunKEMAHIRAN PRAGMATIK : 0 – 5 TAHUN

Pragmatik adalah kajian mengenai interaksi di antara penutur-pendengar dan semua elemen-elemen yang terdapat pada mesej yang ingin disampaikan. Ia juga dikenali sebagai kemahiran bahasa sosial

Khamis, 12 Februari 2015

Kenali Simptom: Kelewatan/Kecelaruan Bahasa Penghasilan
Kelewatan atau kecelaruan bahasa penghasilan bermaksud kanak-kanak mempunyai masalah untuk menyampaikan mesej melalui pertuturan,tulisan, bahasa isyarat atau gerak tubuh. Mungkin ada sesetengah kanak-kanak yang agak lambat bercakap berbanding kanak-kanak sebaya sebelum umur 3 tahun tetapi berkembang dengan baik selepas itu. Mereka ini dikenali sebagai “late talker”.