Selasa, 26 Mei 2015

Selective Mutism: Apa, Kenapa dan Bagaimana


Apa itu Selective Mutism?
Selective Mutism biasanya berlaku ketika zaman kanak-kanak. Ia bisanya bermula sebelum kanak-kanak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakannya dapat dikenalpasti ketika usia persekolahan. Kanak-kanak dengan selective mutism biasanya akan menunjukkan ciri-ciri seperti :

  • Tidak bercakap dalam sesetengah tempat atau situasi contohnya di sekolah atau di luar rumah
  • Bercakap dengan normal sekurang-kurangnya di satu tempat seperti di rumah atau bersama kawan-kawan
  • Mengganggu pelajaran  dan sosial
  • Mempunyai kemahiran bahasa yang baik
  • Bukan “malu” yang biasa
  • Bukan disebabkan oleh masalah-masalah pertuturan seperti kegagapan

Rabu, 6 Mei 2015

Ekolalia: Kenali dan KenalpastiEkolalia. Apakah itu ekolalia?


Ekolalia adalah perkataan yang digunakan untuk menggambarkan apabila seseorang kanak-kanak mengulang atau meniru kata-kata yang didengarinya. Sebagai contoh: